Ayo

Temat: mamo nudzi mi się
... , nie udostepniam komputera, uwazam ze na uzaleznienia ma jeszcze czas z rysowania lubi tylko kreslenie map do skarbu lub mapy Polski z doplywami rzek, monotematyczne, staram sie ich zachecic do...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=11134Temat: kolos Szabała
Edukacja społeczno - przyrodnicza c.d. Dotykowa mapa Polski Wykonanie (1): <Wydana w Warszawie -W lekkim i jednocześnie sztywnym plastiku, który dobrze zachowuje nadane mu kształty pionowej rzeźby Polski -posiada pełny barwny nadruk tych samych treści geograficznych, które są zamieszczane na wszystkich szkolnych mapach fizycznych Polski (dla widzących) - na mapę nanosi się punkty odniesienia: wyczuwalne dotykiem lądowe granice Polski. Najważniejsze rzeki i ... różnią się dotykowo), wyżyny nie są zaznaczone w ogóle zaznaczone, a dopływy są podobnej szerokości jak rzeki główne Zapoznanie się dziecka niewidomego z dotykową mapą Polski: 1) przedstawienie ceratowej mapy Polski (bardziej dostępna) – młodszym uczniom 2) uczniom klasy IV – przedstawienie ubrajlowionej plastycznej mapy Polski, zapoznanie z kierunkami (północ na górze – morze = gładka powierzchnia; południe na dole – góry) 3) nauka podziałki mapy 4) nauka z pomocą kolejnej – innej mapy ceratowej, uświadamiającej, że te same treści geograficzne jak morze i góry mogą być przedstawione w odmienny sposób (innymi materiałami) 5) wykonywanie przez uczniów mapy z pomocą nauczyciela - wykonanie uproszczonego biegu Wisły i Odry i nauczenie się ich dopływów - wykonanie pasm górskich (plastelina) i wyżyn (gruboziarnisty piasek sypany na klej) Podsumowując: Istnieje potrzeba wykonania dokładniejszej mapy dotykowej Polski: -wyraźniej zróżnicowanymi górami i wyżynami -lepiej zaznaczoną siecią rzeczną z rozróżnieniem rzek głównych i dopływów -wyraźnie zaznaczoną linią brzegową - oznaczenia miast...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,646.html


Temat: Rzeki (strumienie, kanały, jeziora, zbiorniki wody) regionu
piękna. Warta oglądania podczas pieszych wędrówek. Jar rzeki w górnym odcinku robi niesamowite wrażenie. Zawsze zastanawiałem się skąd wypływa woda. Badaniami mogłem zająć się dopiero na emeryturze. Dokładnie sprawdziłem mapy wysokościowe ... 520 tysięcznych. Zdaję sobie sprawę, iż Radunia to nie Amazonka, a moje odkrycie nie jest wielkie, ale teraz już można napisać w encyklopedii, gdzie bije rzeka przepływająca przez Pruszcz Gdański. Czekamy na Wasze opinie i komentarze w tej sprawie. WAWRZYNIEC ROZENBERG - POLSKA Dziennik Bałtycki
Źródło: starypruszcz.pl/forum/viewtopic.php?t=84


Temat: Mapy Okręgów
Szukając mapy okręgów znalazłem jedynie to: http://www.splawik.com.pl/index.php?act=at...st&id=15152 Postanowiłem więc, trochę zmodernizować tąże mape, udostępnić, jak i samemu wypełnić mape pod względem porozumień PZW Bydgoszcz wg oficjalnej strony: www.opzw.bydgoszcz.pl. Proszę chętnych o pobranie "surowej" mapy, wypełnienie jej na podstawie porozumień swojego ojczystego okręgu i wstawienie tutaj. - a najlepiej podesłanie mi, wtedy zbierze się wszystko w glównym poście. Powstanie dzięki temu dość przydatny zbiór map, porozumień okręgów z całej Polski. Podziękowania dla użytkownika: -Hustla - za "PZW KATOWICE". PZW BYDGOSZCZ: "POROZUMIENIA DOTYCZĄCE ZASAD WĘDKOWANIA CZŁONKÓW OKRĘGU PZW BYDGOSZCZ W INNYCH OKRĘGACH PZW W 2009 ... ograniczeniem wód/ Okręg Piła udostępnia rzekę Noteć na odcinku od mostu drogowego Gołańcz – Wyrzysk do jazu w Krostkowie, rzekę Łobzonkę od źródeł do ujścia do rzeki Noteć wraz z jej dopływem rzeką Orlą / od mostu kolejowego na trasie Witosław – Mrocza w Witosławiu do ujścia do Łobzonki/. Po wniesieniu dopłat: PZW Gdańsk - dopłata 50,- zł Dopłata ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólniedostępnych (nizinnych i górskich) Okręgu Gdańskiego Dopłata nie daje uprawnień do wędkowania na rzekach : Wiśle (obwody rybackie nr 5 i 6 ) Wiśle Martwej i Redzie oraz ... Bydgoszcz na n/w akwenach : - jezioro Półwieś gm. Gniew - jezioro Pieniążkowo gm. Gniew - rzeka Brda na odcinku Męcikał - Mylof Porozumienia na 2009 r. ciąg dalszy Porozumienia dotyczące ... - www.opzw.bydgoszcz.pl Mapa: ~Dormammu
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=20719


Temat: Fortyfikacje
siłą rzeczy nie może być innego rozmieszczenia twierdz, tym bardziej na Renie, bo nie ma on za ciekawych dopływów. Zupełnie odwrotnie było w Księstwie, Bugo-Narew oraz Wisła. Ale żeby nie było, ... i z szańcem przedmostowym na Pradze, zamienionym na obóz oszańcowany, mógł trzymać trójkąt strategiczny wielkiej wagi dla dalszych działań. (wyszczególnienie moje - przyp. adam1234), za: B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie ... w Polsce, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że przypisów to on nie lubi. Niemniej jednak prace, w których owe się już pojawiają są po prostu cudowne. A odnośnie "zespołu twierdz"...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=9646


Temat: WYZNACZANIE SREDNIEGO OPADU OBSZAROWEGO
WYZNACZANIE SREDNIEGO OPADU OBSZAROWEGO Podstawowe pojęcia: ZLEWNIĄ nazywamy obszar, z którego wody spływają do jednego odbiornika (bez względu na jego wielkość). DORZECZEM nazywamy system, który tworzy rzeka wraz ze swoimi dopływami, jest to zatem obszar, z którego wody spływają do systemu jednej rzeki. Zespół dorzeczy, z których wody spływają do jednego morza, nazywamy ZLEWISKIEM tego morza. DZIAŁEM WODNYM nazywamy linię oddzielającą poszczególne ... stosunkowo duże, w obszarach górskich powinny być odpowiednio mniejsze. Polska została podzielona na 256 regionów opadowych. Opad w obrębie regionu stanowi średnia arytmetyczna wartości opadów notowanych na stacjach tego regionu. Opad ... równego zadeszczenia, nawiązanie do ukształtowania zlewni, a nie mechaniczny jej podział. METODA HIPSOMETRYCZNA Na podstawie mapy poziomicowej ustala się krzywą HIPSOGRAFICZNĄ, wskazującą jaka powierzchnia badanej zlewni leży powyżej określonej warstwicy (rysujemy...
Źródło: oze2007.fora.pl/a/a,99.html


Temat: Co już jest szczytem, a co jeszcze nim nie jest ?
potem jakiegoś potoczka który wypływa od południa spod Przełęczy Dukielskiej. Hornad nie wpada bezpośrednio do Cisy, lecz do Sajó, która jest prawym dopływem Cisy. Natomiast granica dominacji Dziumbira biegnie dalej Cisą do ujścia rzeki Bodrog, nią do ujścia Ondawy i Ondawą na Przeł. Dukielską. Tak więc pierwsza dominacja Dziumbira obejmuje również G. Slańsko-Tokajskie. Dalej na Przełęcz Dukielską potem wzdłuż potoczka co spod ... i w góę popradu cały czas wzdłuż tej rzeki aż do satcji kolejowej w Tatranskiej Strbie. O ile wiem Jasiołka wpada do Wisłoki a nie do Wisłoka. I tu się znów zaczynają schody, bo nie znam hydrografii Czech. W każdym razie Morawą i jej dopływami trzeba się dostać na ową przełecz na głownym wododziale europejskim, połozoną w Bramie Morawskiej, która jest jednocześnie graniczną przełeczą dla Gerlacha. Na Bramę Morawską dostajemy sie dopływem Morawy - Beczwą. Z samej przełęczy spływa do Beczwy potoczek Mrenka. Dalej z tamtej przełećzy dopływami Odry do Odry, Odrą do Bałtyku i brzegiem Bałtyku do ujścia Wisły. Wisłą w górę jej biegu aż do ujścia Dunajca. Tymi dopływami są: bezpośrednio z przełęczy Lhotecky potok, który wpada do Luhy i ta zaraz ... tym, że powinno być "obszar pomiędzy Wisłoką a Sanem". Zwracam przy okazji uwagę, że Śnieżka jest najwybitniejszym szczytem znajdującym się w granicach Polski, a jej obszar dominacji jest porównywalny z obszarami dominacji Dziumbira i Babiej Góry łącznie. Pozostaje pytanie - jaki szczyt jest pierwszym dominantem dla pozostałego obszaru Polski -od ujścia Sanu na jej orograficznie prawym brzegu ? Bezpośrednią, czyli pierwszą dominantą (albo, jak kto woli, dominantą pierwszego rzędu) dla całego pozostałego obszaru Polski będzie prawdopodobnie najwybitniejszy szczyt między przełęczami Użocką i Warecką (jak już wspominałem, nie znam zbyt dobrze tego obszaru, więc...
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1857


Temat: Najlepsza publicystyka numeru 11 SFFH
... z piaskiem wzdłuż rzeki ma podobny wymiar, jak zaklejanie dziury w dachu folią... W Polsce jednak najtrwalsza jest prowizorka. również za komentarz w sprawie "matury Giertycha". Rzeczywistość biurokratyczna ma się dobrze,...
Źródło: science-fiction.com.pl/forum/viewtopic.php?t=836


Temat: Historia - a może...
delty zwane Trah płynęło z Darłowa wzdłuż Bałtyku do jeziora Bukowo, oddając po drodze część wód Bałtykowi odnogą Lychow (Leniwiec) w Bobolinie. Drugie ramie Wieprzy wraz z dopływem - rzeczką Lutową, ... i znany jest z dokumentu księcia Świętopełka z 20 stycznia 1205 r., ostatnio datowany przez E. Rymara na 1250 r. i drugi o nazwie Rugium (znany z mapy Klaudiusza Ptolemeusza, co ... odległości 4 km od ujścia rzeki Wieprzy (Vipper) do morza. Ośrodek osadniczy Rugium był ważną siedzibą plemienną w okresie tworzenia mapy świata przez aleksandryjskiego geografa Klaudiusza Ptolemeusza t.j. w latach (142 ... Widać to na pokazanym fragmencie mapy Ptolemeusza dotyczącym Germanii . Trzeba pamiętać, że Germania była wówczas określeniem geograficznym, a nie etnicznym. Rzeka Viados to Wieprza Zarówno miejscowość Rugium jak i rzekę Viados umieścił na swej mapie wykonanej około roku 145 n.e. w oparciu o wcześniejsze dane zebrane przez kupców Klaudiusz Ptolemeusz, aleksandryjski geograf, matematyk i astronom. Jego dzieło Nauka Geograficzna pokazywało mapy i wymieniało dokładnie 6411 nazw geograficznych (miasta, rzeki góry wyspy, kraje, plemiona), w tym kilka miast położonych na obszarze dzisiejszej Polski. Pomiędzy Łabą a Wisłą Ptolemeusz wymienia trzy rzeki: Chalusos, Suebos ... trzech wymienionych rzek. Na szczęście Ptolemeusz podaje współrzędne geograficzne ujścia każdej z tych rzek z osobna. Jeden z uczonych niemieckich, Dietrich Stichtenoth po sprawdzeniu współrzędnych geograficznych i naniesieniu ich na nowoczesną mapę stwierdził, że ujście rzeki Viados, to ujście rzeki Wieprzy. Dietrich Stichtenoth zidentyfikował również ujście rzeki Suebos za najdalsze wschodnie ramię Odry - Dziwnę. Ucieczka z Pomorza Z mapy Ptolemeusza i podanych współrzędnych wynika, że pomiędzy rzekami Svebos (Odra) i Viados (Viadrus) mieszkało plemię Sidenowie. Na wschód od Wieprzy aż do Wisły mieszkali Rutikliowie, a niemal wszyscy naukowcy przyjmują, że Rugiowie to...
Źródło: team40.fora.pl/a/a,955.html


Temat: Corydoras habrosus Weitzman, 1960
Orinoko na granicy między środkową a dolną częścią rzeki. Pozostałe rzeki i rzeczki trafiają na koniec do Rio Apure i z nią do dolnego Orinoko. Nie mam pojęcia skąd wziął się ten powszechnie powtarzany błąd. Chyba że ktoś jako pierwszy użył "upper" w znaczeniu "na górze mapy" . Na północną część basenu Orinoko mogę się zgodzić. Myślę, że poniższa mapa wszystko wyjaśnia ... a tułów usptrzony czarnymi plamami to C.habrosus. Jedynym gatunkiem, z którym przy odrobinie chęci można pomylić habrosusy to C.cochui, ale tego jeszcze chyba w Polsce nie było (pochodzi z Brazylii, z...
Źródło: aquaristica.pl/viewtopic.php?t=142


Temat: : Rzeka nie jest ściekiem Greenpeace rozpoczyna nową kampanię
Tratwa bedzie plynac na wysokosci Kozienic 29VII a 4 VIII Rzeka nie jest ściekiem Greenpeace rozpoczyna nową kampanię Lipiec 17, 2008 Kraków, Polska — Podczas zorganizowanej dziś rano w Krakowie konferencji prasowej, oficjlanie zainaugurowaliśmy kampanię „Rzeka nie jest ściekiem". Chcemy zwrócić uwagę na zły stan polskich rzek i domagamy się od rządu, władz lokalnych oraz zakładów przemysłowych, radykalnej zmiany w sposobie użytkowania zasobów wodnych Polski. Podczas konferencji przedstawiliśmy także „Raport o stanie czystości dorzecza Wisły" . Badania wody które przeprowadziliśmy w tym roku wykazały, że największa rzeka kraju oraz jej dopływy są w wielu miejscach skażone niebezpiecznymi substancjami, w tym metalami ciężkimi, pestycydami oraz toksycznymi chemikaliami. „W naszych rzekach znaleźć można substancje powodujące nieodwracalne defekty ludzkiego układu nerwowego i hormonalnego. Co więcej znaleźliśmy w nich związki, których produkcja i stosowanie jest od dawna zakazane w Polsce i wielu krajach świata, w tym niebezpieczne DDT. Pochodzą one z działających zakładów przemysłowych, ale również np. ze starych ... których jest ona poddana destrukcyjnej działalności człowieka. Będzie także można zobaczyć film Artura Tabora „Małopolski Przełom Wisły", prezentujący najpiękniejszy fragment królowej polskich rzek. Rozpoczynamy także zbiórkę podpisów pod petycją do polskiego rządu. Domagamy się w niej rozpoczęcia realnych działań na rzecz oczyszczenia polskich rzek z niebezpiecznych substancji. „Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów Europy, w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Już teraz zaczynamy obserwować jej deficyt. Tymczasem stan polskich rzek pozostaje zły. Około połowa z nich jest nadmiernie zanieczyszczona przez ścieki komunalne i przemysłowe.", dodaje Supergan. Naszą kampanię wspiera znana aktorka Anna ... do Wisły. W samej Wiśle nie pozwalała mi się kąpać mama, jednak nie z powodu jej zanieczyszczenia, lecz głębokości. W tamtych latach rzeka była czysta i piękna. Chciałabym bardzo by znów ... Mamy prawo do czystych rzek! Wraz z nami zaapeluj do Premiera RP o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do oczyszczenia polskich rzek! Zrodlo: http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/rzeka-nie-jest-ciekiem Na tej stronie dostepny takze raport, ktorego wstawiam slowo wstepne: Kiedy pierwszy raz Łukasz, nasz „toksyczny" specjalista, pokazał mi mapę przedstawiającą stan czystości polskich rzek, poczułem to trudne do opisania uczucie, które pojawia się w nas, gdy czujemy, że „tak dalej być nie może". Patrzyłem na tę mapę i im bardziej trafiało do mnie jak niewiele jest w Polsce rzek, w których kwitnie życie i z których mogą pić ludzie, tym bardziej czułem, że powinniśmy się za to wziąć. Greenpeace rozpoczyna kampanię mającą na celu przywrócenie czystości i bioróżnorodności polskim rzekom. Choć jesteśmy organizacją międzynarodową i zajmujemy się głównie tymi problemami, które zdecydowanie wykraczają poza granice pojedynczych państw, to są rzeczy, których zostawić samym sobie po prostu nie sposób. Tak było z Rospudą i tak jest z polskimi rzekami. Tym bardziej, że ich stan przestaje być wyłącznie polskim problemem – polskie rzeki coraz częściej niosą do Bałtyku obce i szkodliwe substancje, które między innymi powodują jego eutrofizację. Jedno musi być jasne. Żeby rzeki w Polsce stały się na powrót czyste i pełne życia, potrzebujemy pomocy i zaangażowania. Potrzebujemy go ze strony dziennikarzy, lokalnych stowarzyszeń, ale przede wszystkim tych mieszkańców Polski, którzy również czują, że „tak dalej być nie może". Bez Waszego działania, bez determinacji i nacisku na tych, którzy podejmują decyzje (albo ich unikają), polskie rzeki nie odzyskają dawnej świetności. Rzeka, z której można pić i która jest domem wielu gatunków, powinna być normą, niezbywalnym prawem, a nie wyjątkiem. Chcę, aby rzeki w Polsce były czyste i życiodajne – jeśli Ty również tego chcesz, sprawdź, jak możesz pomóc, aby to osiągnąć. Maciej Muskat Dyrektor Greenpeace Polska [ Dodano: 2008-07-21, 17:02 ] Przystanklu w Kozienicach nie planowaliśmy bo niestety jest to kawałek od Wisły, Tym niemniej będziemy tam...
Źródło: kozienice.dt.pl/forum/viewtopic.php?t=3893